Những lời dạy của Đức Phật

Sau khi đạt được giác ngộ, Gautam Buddha đã đi đến thánh địa Benares và chia sẻ hiểu biết mới của mình với những người bạn khác đã trở thành đệ tử của ông. Đây được coi là sự khởi đầu của cộng đồng Phật giáo. Cho đến khi qua đời, Đức Phật cùng với nhóm đệ tử của mình đã truyền bá phúc âm của Giáo pháp cho tất cả các tầng lớp.

Những lời dạy của Đức Phật đã được dựng lại từ những câu chuyện, chủ yếu được tìm thấy trong Kinh tạng. Mặc dù một số câu chuyện mô tả sức mạnh kỳ diệu của Ngài, những người khác cho rằng Đức Phật đã cố gắng thuyết phục mọi người bằng lý trí và sự thuyết phục hơn là bằng cách phô trương sức mạnh siêu nhiên. Theo triết học Phật giáo, thế giới là nhất thời (anicca) và không ngừng thay đổi; nó cũng vô hồn (vô ngã) vì không có gì vĩnh viễn hay vĩnh cửu trong đó. Trong thế giới thoáng qua này, phiền muộn (dukkha) là nội tại của sự tồn tại của con người. Chính bằng cách đi theo con đường điều độ giữa sự sám hối nghiêm khắc và sự buông thả bản thân mà con người có thể vượt lên trên những rắc rối thế gian này. Trong những hình thức đầu tiên của Phật giáo, việc thần thánh có tồn tại hay không là không liên quan.

Đức Phật coi thế giới xã hội là sự sáng tạo của con người hơn là nguồn gốc thần thánh. Vì vậy, ông khuyên các vị vua và gahapatis nên nhân đạo và có đạo đức. Nỗ lực cá nhân được kỳ vọng sẽ thay đổi các mối quan hệ xã hội. Đức Phật nhấn mạnh quyền tự quyết của cá nhân và hành động đúng đắn là phương tiện để thoát khỏi vòng tái sinh và đạt được tự chứng ngộ và Niết bàn, nghĩa đen là dập tắt bản ngã và ham muốn – và do đó chấm dứt chu kỳ đau khổ cho những người từ bỏ thế giới. Theo truyền thống Phật giáo, những lời cuối cùng của ông với những người theo ông là: “Hãy thắp đèn cho chính mình vì tất cả các bạn phải tự mình giải thoát.”

Những lời dạy của Đức Phật