Sống với thực hành Phật giáo: Nghiệp và Pháp

Nghiệp

Nghiệp là một yếu tố chính của lối sống Phật giáo. Đó là niềm tin rằng tất cả những gì bạn làm đều có trọng lượng của tốt hay xấu, và khi cuộc sống của bạn kết thúc, nghiệp chung của bạn sẽ bị phán xét.

Nếu nghiệp của bạn là tích cực, bạn sẽ được tái sinh vào một cuộc sống mới thuận lợi. Ngược lại nếu nghiệp của bạn là tiêu cực, bạn sẽ trải nghiệm một cuộc sống tồi tệ hơn so với trước đây của bạn.

Hoàn cảnh của cuộc sống hiện tại của chúng ta được quyết định bởi nghiệp lực của kiếp trước và chỉ khi trở thành một người tốt, chúng ta mới có thể đảm bảo rằng cuộc sống tiếp theo của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn.

Sự khác biệt giữa hành động tốt và hành động xấu là động lực chúng ta có đằng sau những hành động đó. Những hành động tốt được thúc đẩy bởi lòng tốt và mong muốn giúp người khác thoát khỏi đau khổ. Những hành động xấu được thúc đẩy bởi lòng thù hận, lòng tham và bao gồm những hành động mang lại đau khổ cho người khác.

Pháp

Một khái niệm quan trọng khác trong Phật giáo là Pháp, đó là thực tế của thế giới và cuộc sống của bạn.

Pháp thay đổi liên tục, và bị thay đổi bởi cách bạn nhìn và tương tác với thế giới, cũng như những lựa chọn bạn đưa ra.

Bạn có thể nghĩ về Pháp như là sự hiểu biết chung về các con đường và Phật giáo, hoặc cách mà bạn theo cách sống của Phật giáo.

Để kết hợp tốt nhất pháp trong cuộc sống của bạn, bạn phải sống trong khoảnh khắc và trân trọng cuộc sống mà bạn có. Hãy biết ơn và dành hàng ngày làm việc hướng tới niết bàn.

Các giáo lý Phật giáo