Ngũ giới của Phật giáo

Trong Phật giáo, ngũ giới được đặt ra để đạt được trạng thái niết bàn hoặc giác ngộ. Đây là mục tiêu cho tất cả các Phật tử.

Đây là những khác nhau từ các điều răn Kitô giáo; chúng không phải là các quy tắc từ Thiên Chúa, nhưng đây là các cam kết cơ bản suốt đời mà Phật tử nên thực hiện để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Bằng cách tuân theo những giới luật này, Phật tử có thể tiếp cận niết bàn tốt hơn và có một cuộc sống tốt hơn trong lần tái sinh tiếp theo.

Ngũ giới trong Phật giáo là:

Không sát sinh: Giới luật này áp dụng cho tất cả các sinh vật sống, bao gồm cả động vật và côn trùng. Đây là lý do tại sao bạn sẽ thấy rằng những Phật tử sùng đạo nhất sống theo lối sống ăn chay hoặc thuần chay.

Ngũ giới của Phật giáo
Ngũ giới của Phật giáo

Không ăn cắp: Đừng lấy những món đồ không phải của bạn. Điều này áp dụng cho tất cả các mặt hàng, bao gồm quần áo, tiền và thực phẩm. Phật tử cũng được khuyên răn nên giúp đỡ cho những người gặp khó khăn và không tích trữ vật phẩm cho chính mình.

Không lạm dụng hoặc khai thác: Không lạm dụng hoặc khai thác người khác, tình dục, tinh thần, thể chất và cảm xúc. Mặc dù không bắt buộc Phật tử phải thực hành kiêng khem, bạn nên chắc chắn rằng đối tác trưởng thành của bạn đã cho phép bạn đồng ý. Hãy hài lòng với những gì bạn có và các đối tác bạn có.

Không nói dối: Sự thật có tầm quan trọng tối đa đối với Phật tử. Do đó các Phật tử không được phép nói dối, che giấu thông tin quan trọng và giữ bí mật. Hãy cởi mở và rõ ràng mọi lúc.

Không sử dụng các chất kích thích: Bao gồm rượu, các chất tâm thần, rượu, ảo giác và các loại thuốc khác. Bất cứ điều gì có thể làm thay đổi tâm trí của bạn đều bị cấm, vì nó ức chế một chánh niệm, một yếu tố quan trọng của Phật giáo.