Làm thế nào để thực hành Phật giáo cho một cuộc sống chánh niệm, an lạc và hạnh phúc

Phật giáo là một tôn giáo không giống bất kỳ tôn giáo nào khác, dạy ít hơn về tầm quan trọng của các vị thần và luật lệ tâm linh, và nhiều hơn về một lối sống có thể thay đổi chúng ta.

1) Làm việc để chấm dứt sự đau khổ của người khác

Phật giáo dạy chúng ta về Tứ diệu đế, và những điều này dạy rằng đau khổ và cuộc sống đan xen.

Đau khổ cuối cùng chỉ có thể được kết thúc bằng cách thoát ra khỏi vòng đời chu kỳ: sinh, tử và tái sinh.

Chúng ta phải nỗ lực để giải cứu những người khác khỏi đau khổ, cả về tinh thần và thể xác: để làm được điều này, chúng ta phải đạt đến niết bàn, điều này đạt được bằng cách tuân theo Trung đạo, hay Bát chánh đạo.

2) Đi theo Bát chánh đạo

Bát chánh đạo là con đường dẫn đến niết bàn, trạng thái hạnh phúc trong đó đau khổ không còn tồn tại. Tám bài học này bao gồm:

Lời nói đúng, sinh kế đúng đắn, hành động đúng đắn (Năm giới)

Tập trung đúng đắn, nỗ lực đúng đắn, chánh niệm (thiền)

 Chánh niệm, chánh niệm (Thiền, chánh niệm và năm giới)

3) Biết điều chỉnh nhu cầu bản thân

Phần lớn cuộc sống của chúng ta bị quyết định bởi nhu cầu và mong muốn của chúng ta. Chúng ta có thể muốn chiếc xe mới nhất, chiếc xe đẹp nhất, ngôi nhà lớn nhất, nhưng khao khát những thứ vật chất này đi ngược lại mọi thứ mà Phật giáo răn dạy.

4) Học tập suốt đời

Chúng ta không bao giờ nên tin rằng chúng ta đã học đủ. Học hỏi là một mục tiêu suốt đời, và chúng ta càng học hỏi, chúng ta càng trở nên gần gũi hơn với sự giác ngộ.

Ứng dụng Phật giáo trong cuộc sống