Một số nét cơ bản về Phật giáo

Phật giáo là một truyền thống tâm linh tập trung vào sự phát triển tâm linh cá nhân và đạt được một cái nhìn sâu sắc sâu sắc về bản chất thực sự của cuộc sống. Có khoảng 376 triệu người tin vào đạo Phật trên toàn thế giới.

Những người theo đạo Phật tìm cách đạt đến trạng thái niết bàn, đi theo con đường của Đức Phật, Siddhartha Gautama, người đã thực hiện một nhiệm vụ cho Khai sáng vào khoảng thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên.

Không có niềm tin vào một vị thần cá nhân. Những người theo đạo Phật tin rằng không có gì là cố định hoặc vĩnh viễn và sự thay đổi đó luôn luôn có thể. Con đường dẫn đến Khai sáng là thông qua thực hành và phát triển đạo đức, thiền định và trí tuệ.

Những người theo đạo Phật tin rằng cuộc sống là vô tận và chịu sự vô thường, đau khổ và bất trắc. Những trạng thái này được gọi là tilakhana, hoặc ba dấu hiệu của sự tồn tại. Sự tồn tại là vô tận bởi vì các cá nhân được tái sinh nhiều lần, trải qua đau khổ trong nhiều cuộc đời.

Lịch sử của Phật giáo là câu chuyện về hành trình tâm linh của một người đến giác ngộ, và về những giáo lý và cách sống phát triển từ đó. Đó là hành trình của Đức Phật Siddhartha Gautama. Bằng cách tìm ra con đường dẫn đến giác ngộ, Siddhartha được dẫn dắt từ nỗi đau khổ và tái sinh hướng tới con đường giác ngộ và được gọi là Đức Phật hay ‘thức tỉnh một người’.

Có rất nhiều trường phái hay giáo phái khác nhau của Phật giáo. Hai trường phái lớn nhất là Phật giáo Nguyên thủy, phổ biến nhất ở Sri Lanka, Campuchia, Thái Lan, Lào và Miến Điện và Phật giáo Đại thừa, mạnh nhất ở Tây Tạng, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mông Cổ.

Phần lớn các giáo phái Phật giáo không tìm cách thịnh vượng (thuyết giảng và chuyển đổi), ngoại trừ Phật giáo Nichiren.

Tất cả các trường phái của Phật giáo tìm cách hỗ trợ những Phật tử trên con đường giác ngộ.

Một số nét cơ bản về Phật giáo