Ý nghĩa lá cờ Phật giáo

Ở nhiều quốc gia đạo Phật, là cờ của Phật giáo được treo bên cạnh là quốc kỳ. Cờ Phật giáo có 05 màu gồm đỏ, trắng, cam, xanh và vàng. Các màu sắc thể hiện bằng 06 sọc. Sọc thứ 6 cũng là sự tổng hợp của 05 màu gộp lại. Sau đây bài viết xin giới thiệu đến các bạn ý nghĩa của lá cờ này.

 Là cờ Phật giáo biểu tượng cho tinh thần, Chánh tín và sự yêu hoà bình của tất cả các Phật tử khắp nơi trên thế giới.

 Sở dĩ lá cờ có các màu sắc như cầu vồng là bởi được thiết kế dựa trên 6 vòng hào quang của Đức Phật Thích ca khi người được giác ngộ. 05 màu sắc trên cờ biểu tượng cho Ngũ lực, Ngũ căn và tinh thần hoà hợp của Phật giáo.

Ý nghĩa của từng màu sắc trên lá cờ

Căn trong Phật giáo là căn bản, gốc rễ và nguồn gốc của mọi thiện pháp. Ngũ căn là phương tiện để giúp cho người tu tập được thẳng bước trên con đường tu đạo. Mỗi màu sắc là một căn trong ngũ căn với ý nghĩa riêng biệt của mình:

 – Xanh dương: (Định căn) tượng trưng cho là tình yêu thương, lòng bác ái và yêu hòa bình.

 – Màu vàng: ( Niệm căn) tượng trưng cho sự trung đạo, sống khổ hạnh, tránh cực đoan,

 – Màu đỏ: (Tinh tấn căn) tượng trưng cho đức hạnh, thành tựu phẩm giá và trí tuệ

 – Màu trắng: (Tín căn) tượng trưng cho  niềm tin không lay chuyển.

 – Màu cam: (Huệ căn) tượng trưng cho trí tuệ và sự giáo huấn của Đức Phật Thích Ca.

 – Màu tổng hợp: tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của toàn tín đồ Phật giáo trên khắp thế giới.