Phật giáo quan niệm về hôn nhân

Trong đạo Phật, hôn nhân được xem là vấn đề cá nhân riêng tư chứ không phải là trách nhiệm tôn giáo. Những quan điểm về hôn nhân của Đạo Phật rất sâu sắc và đáng để mọi người học tập cũng như suy ngẫm.

Trong các kinh điển của Đạo Phật dù không nhắc đến vấn đề một vợ một chồng hay đa thê, tuy nhiên những Phật tử tại gia luôn được Đức phật khuyên nên sống chung thủy, 1 vợ 1 chồng và đưa ra những lời khuyên làm thế nào để có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

Không có quy luật hay quy tắc nào trong Phật giáo buộc con người phải kết hôn, ở độc thân hay là phải sống một đời sống trinh bạch. Đạo Phật cho phép mỗi cá nhân có quyền tự do quyết định chính cuộc sống của bản thân mình và quyết định tất cả những vấn đề có liên quan đến đời sống hôn nhân gia đình.

Vợ chồng là duyên phận an bài từ kiếp trước

Theo lời Phật dạy, tu 10 năm mới được đi cùng thuyền với nhau, còn tu trăm năm thì mới được cùng chung chăn gối. Kiếp này, hai người có thể trở thành vợ chồng là nhờ duyên nghiệp được tạo ra từ kiếp trước. Có thể ở trong kiếp trước, hai người đã từng nguyện ước sẽ làm phu thê. Hoặc một trong hai người ở kiếp trước có ơn với người kia, vì muốn đền ơn mà tình nguyện lấy thân báo đáp. Hoặc có thể do kiếp trước nợ nần nhau, nên kiếp này phải trả ơn nhau.

Vợ chồng kính trọng nhau mới trở nên hạnh phúc

Phật đã nói rằng, cuộc sống vợ chồng chính là một cuộc hành trình tu luyện thâm sâu nhất. Kính trọng chính là cách để cân bằng sự khác biệt và các mối quan hệ phức tạp của đôi bên.