Quan niệm về lòng tin trong Phật giáo (Phần 2)

Hãy ngẫm nghĩ về những điều Phật dạy về niềm tin, để tìm thấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Không phải truyền thống nào cũng đáng để tin

Truyền thống là những thứ được truyền từ đời này sang đời khác, mang ý nghĩa lịch sử của cả một quốc gia. Tuy nhiên, Phật dạy rằng đừng tin chỉ vì nó là truyền thống, bởi không phải cứ là truyền thống thì sẽ đẹp, sẽ đúng. Rất nhiều truyền thống là những hủ tục lạc hậu, thậm chí là xấu xa như tục tế thần bằng sinh mạng của loài vật, hay tục cướp vợ ở những vùng miền núi. Những hủ tục này là truyền thống đã ăn sâu vào nếp sống, nếp nghĩ của người dân vùng miền, nhưng ý nghĩa nhân văn của nó là không hề có và không phù hợp với cuộc sống hiện đại ngày nay.

Hãy biết tin vào những điều đúng đắn và loại bỏ những truyền thống lạc hậu, để xây dựng những điều tốt đẹp, gây dựng truyền thống nhân văn cho mai sau.

 Đừng tin vào lời đồn đại

Đã gọi là lời đồn đại thì tất nhiên sẽ chẳng bao giờ đáng tin. Đó chỉ là những điều đồn thổi vô căn cứ. Những lời đồn đại này đôi khi là những tin đồn vô cùng ác ý về một cá nhân hay một sự vật, hiện tượng. Chính vì vậy, hãy tránh xa những lời đồn và đặt niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Đừng tin vào lý luận

Không phải mọi lý luận đều không đáng tin mà điều Phật giáo muốn nói đến là những lý luận không có căn cứ, không có cơ sở hay những lý luận được tạo nên từ những điều vô lý, sai trái.

Đôi khi từ ý kiến chủ quan mà lý luận thành những điều không đúng. Chính vì vậy, cần biết soi xét đúng sai và sáng suốt nhìn nhận sự hợp lý để đặt niềm tin.