Một số nét về Phật giáo

Ra đời ở Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ VI trước công nguyên, Phật giáo được khai sinh từ chiếc nôi của thành Ca Tỳ La Vệ. Đã hơn 2500 năm lịch sử trôi qua, đạo Phật đang ngày một phát triển rộng rãi trên thế giới. Với những tư tưởng nhân văn, càng ngày càng nhiều người hướng về Phật Giáo ở năm châu nói chung và ở Việt Nam nói riêng.

Ra đời trong sự bất công, bất bình đẳng của sự phân chia xã hội lúc bấy giờ, đạo Phật là sự kế thừa và tiếp nối các trào lưu tôn giáo cũng như triết học nổi tiếng của nền văn hóa Ấn Độ cổ đại. Phật giáo được xem như là một trong những học thuyết xã hội để chống lại sự bất công, bất bình đẳng trong quan hệ xã hội đương thời.

Người sáng lập nên đạo Phật là vị Thái tử Tất Đạt Đa hay Sĩ Đạt Ta (trong tiếng Phạn là Siddhàrtha). Ngài sinh vào năm 624 trước công nguyên, mang dòng dõi vua chúa, là con của vị hoàng hậu Ma Da (Maya) và vua Tịnh Phạn Vương Đầu Đà Na – người trị vì nước Ca Tỳ La Vệ của xử Trung Ấn lúc này. Hiểu thấu được sự thống khổ, lầm than, cơ cực của dân chúng trong xã hội đầy bất công, Ngài đã tử bỏ cả gia đình, vợ con để đi tìm đường cứu giúp con dân. Sau khi xuất gia học đạo từ những đạo sĩ nổi tiếng, nhưng những gì học được vẫn không tìm được phương pháp cứu dân, Ngài đã tự ngồi nhập định dưới gốc cây Bồ đề. Sau 49 ngày thiền định, Thái tử đã thấu đạt chân lý, đạt được Đạo vô thượng, giác ngộ thành đạo và lấy hiệu là Thích ca Mâu Ni.

Trải qua hơn 25 thế kỷ tồn tại và phát triển, Đạo Phật ngày càng chiếm được cảm tình, tin tưởng của hàng trăm triệu tín đồ trên khắp các châu lục.