Không chấp thuận việc đặt sòng bài tại khu du lịch tâm linh

Không chấp thuận việc đặt sòng bài tại khu du lịch tâm linh