Lương Xuân Trường đi lễ chùa cầu may cho trận đấu mới

Lương Xuân Trường đi lễ chùa cầu may cho trận đấu mới