Hình thức chắp tay trong nghi thức Phật giáo

Hình thức chắp tay trong nghi thức Phật giáo

Hình thức chắp tay trong nghi thức Phật giáo

Đối với các Phật tử, hành động chắp tay là nghi lễ bắt buộc mỗi khi lễ Phật hay chào hỏi nhau. Đây là một trong những ấn tượng quan trọng của Phật giáo, khi thực hiện phải úp hai bàn tay vào nhau, các ngón tay khít lại, lòng bàn tay rỗng không, nhìn từ xa như một chiếc búp sen sắp nở.

Theo lời dạy của Phật, chắp tay tượng trưng cho sự hợp nhất thánh thiện và nhiễm ô, dung thông thần thánh và trần tục. Nó biểu hiện cho sự tôn kính, tập trung tư tưởng, thiền định, nhất tâm, tán dương và cả ca ngợi. Chắp tay còn ám chỉ về sự dung hợp các phạm trù đối lập, biểu thị thật tướng của vũ trụ vạn pháp, tìm về với bản nguyên chân diện mục của pháp giới.

Trải theo thời gian, chắp tay còn được ngầm hiểu theo những ý nghĩa nhân văn quan trọng khác. Khi mới gặp gỡ lần đầu, người đối diện mình có thể là một con người bình thường hay một vị tu hành mật hạnh, một vị Thánh Tăng cao đạo và thậm chí là một vị Bồ tát thị hiện. Nếu biết chắp tay và gửi lời chào trước, bản thân sẽ thể hiện được sự khiêm từ, kiệm đức, đồng thời là sự cung kính trước một chủng từ Bồ Đề, một hiện thân của chư Phật. Đây sẽ là tiền đề, là minh chứng cho một hạt giống tâm thiện lành, trong kiếp vị tương lai sẽ có cơ hội trở thành Phật.

Ngoài ra, theo lí thuyết trên đường Đạo thì chắp tay chào hỏi còn mang ý nghĩa khuyên tấn, thức tỉnh “búp sen xin tặng người, một vị Phật tương lai, in đậm nét đẹp văn hoá sâu sắc, đặc thù của Phật giáo.