Bầu nhân sự mới cho Hội phật tử Việt Nam tại Nhật Bản

Bầu nhân sự mới cho Hội phật tử Việt Nam tại Nhật Bản