Cộng đồng người Việt tại Lào chung tay giúp đỡ người dân Attapeu

Cộng đồng người Việt tại Lào chung tay giúp đỡ người dân Attapeu