Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc 2019

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc 2019