7 ngôi chùa Phật giáo vừa ghi danh vào danh sách di sản của UNESCO

7 ngôi chùa Phật giáo vừa ghi danh vào danh sách di sản của UNESCO