Chào mừng 79 năm khai sáng đạo Phật giáo Hoà Hảo

Chào mừng 79 năm khai sáng đạo Phật giáo Hoà Hảo