Kỷ niệm 79 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hoà Hảo

Kỷ niệm 79 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hoà Hảo