Mùa Phật Đản miễn phí vé cáp treo Fansipan cho đức tăng ni cả nước

Mùa Phật Đản miễn phí vé cáp treo Fansipan cho đức tăng ni cả nước