Công chiếu phim tài liệu “Walk with me” về thiền sư Thích Nhất Hạnh

Công chiếu phim tài liệu “Walk with me” về thiền sư Thích Nhất Hạnh