Hội thảo Khoa học Quốc tế “Phật giáo nhập thế và các vấn đề xã hội đương đại”

Hội thảo Khoa học Quốc tế “Phật giáo nhập thế và các vấn đề xã hội đương đại”

Sau một năm chính thức đi vào hoạt động, Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Phật giáo nhập thế và các vấn đề xã hội đương đại”.

Hội thảo Khoa học Quốc tế “Phật giáo nhập thế và các vấn đề xã hội đương đại”

Hội thảo diễn ra với mục đích huy động trí tuệ, tâm huyết của giới khoa học  để thảo luận cũng như làm rõ các phương diện lý luận, nhận thức và hành động các nội dung của Phật giáo nhập thế cũng như việc Phật giáo tham gia vào cuộc sống hàng ngày; phát huy thêm các giá trị tinh hoa, tốt đẹp của Phật giáo để xây dựng nên đời sống hoà bình, ổn định, phát triển của con người và xã hội.

Trong thời đại ngày này, Phật giáo nhập thế đã dần trở thành một khuynh hướng và ngày càng được phổ biến rộng rãi. Trên thực tế, mặc dù các quốc gia xây dựng chủ nghĩa hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển nhưng nhân loại vẫn đang phải đứng trước những thách thức to lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe doạ sự tồn vong.

Nghiên cứu Phật giáo nhập thế và các vấn đề xã hội đương đại đang là một trong những nghiên cứu trọng điểm của Viện Trần Nhần Tông, không chỉ góp phần nhận thức sâu sắc và toàn diện hơn về Phật giáo mà còn cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định chính sách và điều chỉnh hành vi, cả về nhận thức và thực tiễn, Phật giáo cũng như với xã hội, trước khuynh hướng nhập thế của Phật giáo và việc Phật giáo tham gia giải quyết các vấn đề xã hội hiện đại để từ đó phát huy những giá trị tốt đẹp.