Ý nghĩa của Tràng hạt trong Phật giáo

Ý nghĩa của Tràng hạt trong Phật giáo

 Có nguồn gốc từ Ấn Độ và nay đã trở thành một vật vô cùng quan trọng trong đời sống tín ngưỡng, văn hoá của các tín đồ tôn giáo và trong xã hội Ấn Độ cổ, tràng hạt được xem như là vật tuỳ thân giúp cho hành giả dễ dàng chú tâm vào đối tượng trì niệm, là một sợi dây kết nối mọi ý tưởng thành một khuôn khổ trật tử để mọi hành giả có thể đi sâu hơn vào các trạng thái của định.

Ý nghĩa của Tràng hạt trong Phật giáo

Tràng hạt còn được gọi với các tên khác như niệm châu, sổ châu, Phật châu và thông thường được chia thành 3 loại là:

  • Tràng hạt dùng tay cầm để lần hoặc trì niệm
  • Tràng hạt đeo ở cổ tay hoặc bắp tay
  • Tràng hạt quàng cổ
  • Tràng hạt đeo ở cổ tay hoặc bắp tay

Phần lớn loại này được dùng để ghi sớ số Phật hiệu, chú ngữ niệm tụng và được biết đến dưới 2 hình thức: Thông dụng là loại 18 hạt và loại niệm châu không có số hạt nhất định, dựa vào kích thước cổ tay để xác định số hạt.

  • Tràng hạt quàng cổ

Chất liệu chọn để dùng với tràng hạt quàng cổ này là thạch anh, mã não, phỉ thuỷ, san hô, hổ phách, đá lục tùng…Màu sắc của loại này nhất định phải trong, vật liệu tốt, màu sắc không được biến đổi nhiều trong môi trường khác nhau, ôn nhuận tế nhị…

Đường kính của hạt châu phải tuân theo quy định, cứ 27 hạt phải cách một hạt, dưới từng hạt phải có “phật đầu tuệ” được kết từ ngọc đẹp, phỉ thuý.

Tràng hạt trong tôn giáo được dùng để liên kết và thiết lập trật tự cho các lời cầu nguyện, bài kinh, kệ tán, danh hiệu….Với mỗi phật tử, niệm châu có thể trợ giúp tu hành, tiêu trừ vọng niệm. Sử dụng càng lâu công lực sẽ càng thâm sâu, tăng công đức để làm lợi cho chính mình và những người xung quanh.

Tuy nhiên, là phật tử, nhất định phải hiểu trọng tâm diệt trừ phiền não chính là từ tâm. Người niệm Phật, tay lần chuỗi mà tâm không tịnh, luôn nghĩ tới những điều xấu xa thì kết quả không thể đạt như mong muốn.