Đồng bào các tôn giáo tại TP.HCM cùng chung tay bảo vệ môi trường

Đồng bào các tôn giáo tại TP.HCM cùng chung tay bảo vệ môi trường