lễ phát bằng Cử nhân Phật học

160 Tăng Ni sinh viên Huế được phát bằng Cử nhân Phật học

Với sứ mệnh đào tạo Tăng Ni trở thành những người có tài đức để hộ đạo và giúp đời, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế là 1 trong 4 Trung tâp giáo dục cấp Đại học của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Với chương trình đào tạo theo mục tiêu liên thông và hòa nhập với nền giáo dục trong nước cũng như thế giới, Học viện đào tạo các môn học được phân thành 3 khối kiến thức chính là Văn, Triết, Sử, Tâm lý, Xã hội, Giáo dục, Tin học, Ngoại ngữ; khối kiến thức cơ sở ngành Phật học và khối kiến thức chuyên ngành Phật học.

lễ phát bằng Cử nhân Phật học

Với chủ trương “chú trọng chất lượng đầu ra” và “thông thoáng đầu vào”, Học viện đề cao tinh thần “tinh hoa” thay vì “phổ cập” trong giáo dục đại học và nhằm chuẩn bị cho việc nâng cao và mở rộng hoạt động đào tạo trong thời gian tới.

Tính đến nay, Học viện đã đào tạo được 7 khóa với 850 Tăng Ni sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Phật học. Một số Tăng Ni sinh viên khóa I, II và III sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các Đại học nước ngoài khác nhau nay đã trở về nước và tham gia vào các công tác Phật giáo khác nhau của Giáo hội.

Ngày 8/10 vừa qua, Học viện đã tổ chức lễ tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa VII (2013–2017) và Lễ Tổng khai giảng khóa VII&IX năm học 2017-2018. Khóa VII có 214 Tăng Ni sinh viên trúng tuyển, trong đó có 161 Tăng Ni sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, 10 Tăng Ni sinh viên xếp loại xuất sắc từ 8,5 trở lên; 23 Tăng Ni sinh viên xếp loại giỏi. Tính riêng 2 khóa mới được khai giảng gồm khóa VIII có 165 Tăng Ni sinh viên đang học năm thứ III và khóa IX vừa mới tuyển sinh có 209 Tăng Ni sinh viên trúng tuyển và hiện đang theo học năm thứ I.