Phật hóa gia đình – Chương trình giáo dục đạo đức Phật giáo

Ngoài giúp con người tìm được sự bình hoà về mặt tâm linh, việc phổ cập Phật giáo góp phần vào việc nâng cao dân ý.

Đạo Phật đã truyền vào Việt Nam trên 2000 năm, theo những thăng trầm lịch sử, Phật giáo cũng có những lúc thịnh lúc suy,
nhưng vẫn luôn đồng hành với tinh thần đạo pháp và dân tộc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập đến nay đã tròn 35 năm (1981–2016), thực hiện phương châm “Tốt đạo đẹp đời”. Giáo hội đã từng bước củng cố tổ chức, đưa ra các chương trình hoạt động phù với thời đại, với tiêu chí nâng cao hiệu quả giáo dục Phật học ngang tầm với các nước trên thế giới và để đáp ứng các nhu cầu văn hóa đạo đức tâm linh và xây dựng gia đình hạnh phúc của quý Phật tử và đặt nền móng cho sự phát triển trong bền vững lâu dài về sau, chương trình Phật hóa gia đình đã ra đời.

Sự ra đời của chương trình phật hóa gia đình

Nhiều gia đình bị tan nhà nát cửa, vợ chồng sống với nhau không có hạnh phúc thật sự, con cái bất hiếu rơi vào vòng tệ nạn xã hội, học trò ngang bướng vô lễ và hành hung cả thầy cô giáo, nguyên nhân chỉ vì không tin sâu nhân quả và không có đời sau mà đánh mất chính mình trong hiện tại và mai sau.

Phật hóa gia đình ra đời là trách nhiệm chung của nền văn hóa  tâm linh Phật giáo Việt Nam, là chương trình giáo dục nền tảng đạo đức của Phật giáo Việt Nam. Nhằm hướng dẫn khuyến khích động viên quý nam nữ Phật tử tại gia phát tâm quy hướng Phật, nỗ lực nghiên cứu học tập, ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống gia đình và xã hội, trao dồi rèn luyện đạo đức cá nhân, nhằm hoàn thiện chính mình, kính trên nhường dưới sống vui vẻ thuận thảo với nhau, xây dựng nếp sống gia đình hạnh phúc, trên thuận dưới hòa. Phật hoá gia đình còn đóng góp lợi ích xã hội và hộ trì Tam bảo được phát triển, ổn định trong bền vững lâu dài với tinh thần đạo pháp và dân tộc đất nước Việt Nam. Trong chương trình Phật hóa gia đình, khuyến khích các thành viên cùng thực hành những lời Phật dạy làm tròn trách nhiệm và bổn phận với gia đình người thân và đóng góp lợi ích cho xã hội.

Các Phật tử lắng nghe khai kinh, giảng đạo.

Chương trình Phật hóa gia đình giúp ích cho mọi tầng lớp trong xã hội xây dựng gia đình hạnh phúc trong bền vững và lâu dài. Thọ nhận tam quy ngũ giới là những phép tắc đạo đức căn bản để trở thành một người Phật tử chân chính. Năm giới pháp là nền tảng đạo đức căn bản để mỗi người chúng ta biết cách trao dồi nhân cách, để sống “tốt đạo đẹp đời”, để xây dựng gia đình hạnh phúc, nhằm góp phần dấn thân phục vụ xã hội văn minh giàu đẹp và hòa hợp với tinh thần đạo pháp dân tộc.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập mang tinh thần đạo pháp và dân tộc, để đưa Việt Nam được sánh vai cùng với các cường quốc năm châu. Phật hóa gia đình là chương trình giáo dục Phật học nhằm xây dựng xã hội công bằng dân chủ văn minh giàu đẹp trong tinh thần đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau bằng trái tim có hiểu biết. Có thể nói Phật hóa gia đình là một chương trình vĩ mô, mang tính cấp thiết và lâu dài là cơ sở đặt nền móng giáo dục đạo đức Phật giáo, nhằm xây dựng và phát triển con người hoàn thiện về mọi mặt trong cả nước.