Bạn có tin vào địa ngục hay không?

Bạn luôn tư hỏi bản thân rằng địa ngục có tồn tại hay không? Và bạn nên hiểu rằng những người bình thường sẽ không thể thấy được địa ngục, chỉ có Đức Phật mới có thể thấy được địa ngục. Và trong kinh của Đạo Phật luôn nói tới địa ngục vì vậy nếu bạn không tin vào địa ngục tức là bạn không tin vào Phật giáo.

Vậy khi bạn chết đi bạn có đầu thai không?

Có phải trải qua 49 ngày mới được đầu thai? Điều này đã được rất nhiều người lấy ra để bàn luận và câu trả lời trong kinh Phật là có và bạn không cần phải trải qua 49 ngày như lời đồn, mà bạn sẽ được đầu thai ngay lập tức nếu bạn sống tốt và lương thiện hoặc rất ác, còn những người làm điều ác vừa phải thì họ sẻ làm ma và bị đày xuống địa ngục  trong vòng 49 ngày rồi mới được đầu thai. Và việc bạn được đầu thai vào đâu là dựa vào các hành động của kiếp trước.

Bạn có tin vào viêc bạn được Đức Phật phù hộ hay không?

Đức Phật đã nói rằng ngài không có quyền cho ai hạnh phúc hoặc đau khổ. Mà mỗi người đều hưởng phúc phần theo luật Nhân quả và họ phải tự giác ngộ điều đó. Một người tin vào Phật giáo là người chỉ cầu xin Đức Phật sức khỏe của cơ thể và tinh thần sáng suốt để có thể làm điều tốt để tích đức cho bản thân.

Việc xây chùa, đúc tượng Phật để có đức là sai. Bạn sẽ nghĩ là việc xây chùa, đúc tượng là điều đúng để tích đức. Nhưng nếu bạn xây chùa,đúc tượng Phật mà bạn vẫn làm ăn gian dối, sống ác với con người thì điều đó cũng vô ích. Bạn hãy luôn nhớ rằng bạn gieo gì thì gặt nấy.

Bạn có nghĩ là các bộ kinh (Kinh Dược Sư, Kinh A Di Đà, Kinh Địa Tạng) là ngụy tạo hay không?

Theo sự nghiên cứu, ngày xưa không có kinh nhưng sau 300 năm Đức Phật lên cõi Niết bàn thì con người bắt đầu ghi chép Kinh Phật. Và trong Kinh có ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc và Kinh Phật đã đươc ra đời như thế