Lời khuyên để thức tỉnh những con người ham mê cờ bạc, cá độ

Thưa thầy con là một sinh viên ở một tỉnh lẻ lên TP. Hà Nội để học. Lúc trước ở nhà con là một người hiền lành chăm chỉ học tập.Nhưng kể từ ngày lên thành phố chẳng may quen với những bạn không tốt nên con đã lâm vào con đường cờ bạc một

Hãy từ bỏ những nghề sát sinh hại vật

Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala cùng đại chúng Tỷ kheo. Trong khi đi đường, Ngài thấy một người đánh cá, sau khi bắt cá, giết cá và đang ngồi bán cá. Thấy vậy, Thế Tôn liền bảo các Tỷ kheo: Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ kheo,

Thiền là ‘sự đầu tư khôn ngoan” của người trẻ

“Khi tâm con người quân bình, cân bằng thì nó thoải mái bình an hạnh phúc và tự nhiên sẽ sáng tạo, dễ dàng thành công. Tôi hay nói những cái không thuộc về kinh tế nhưng nó làm ra kinh tế là vậy”, ĐĐ.Thích Minh Niệm chia sẻ. Thầy cho rằng, Thiền – “sự đầu