10 ngôi chùa hàng đầu ở Thái Lan (phần 1)

Phật giáo là tôn giáo chính ở Thái Lan, vì vậy không có gì lạ khi Thái Lan nổi tiếng với  ngôi chùa. Trong khi du khách thích ghé thăm những ngôi đền này để chụp ảnh và tham quan một số cảnh quan tuyệt vời, thì những ngôi đền (đền thờ) cổ này đóng

Năm nguyên tắc của Panchsheel: Lời dạy của Đức Phật

Trong quá trình thiền định, Phật Gautam sau khi đạt được giác ngộ đã xuất hiện với những nguyên tắc nhất định đã trở thành trụ cột của Phật giáo. Những lời dạy này cũng đã trở thành kim chỉ nam cho những người theo Phật. Những nguyên tắc này có thể được giải thích

Những lời dạy của Đức Phật

Sau khi đạt được giác ngộ, Gautam Buddha đã đi đến thánh địa Benares và chia sẻ hiểu biết mới của mình với những người bạn khác đã trở thành đệ tử của ông. Đây được coi là sự khởi đầu của cộng đồng Phật giáo. Cho đến khi qua đời, Đức Phật cùng với