Các khóa tu hè giúp tránh xa game online

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới. Không thể phủ nhận được những lợi ích to lớn mà khoa học công nghệ mang đến cho sự phát triển của thế giới, tuy nhiên bên cạnh đó cũng là những mặt trái hết sức to lớn. Một trong những tác

Một số nét về Phật giáo

Ra đời ở Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ VI trước công nguyên, Phật giáo được khai sinh từ chiếc nôi của thành Ca Tỳ La Vệ. Đã hơn 2500 năm lịch sử trôi qua, đạo Phật đang ngày một phát triển rộng rãi trên thế giới. Với những tư tưởng nhân văn, càng

Đến thăm Cung điện Potala tại Tây Tạng

Nằm tại Lhasa, thủ đô của Tây Tạng, Potala là cung điện cao nhất thế giới và cũng là biểu tượng của Phật giáo Tây Tạng. Theo sử sách ghi lại, có một hang động linh thiêng bên trong ngọi đồi Marpo Ri từng là nơi ở của Quan Thế m – một vị bồ