Ngũ giới của Phật giáo

Trong Phật giáo, ngũ giới được đặt ra để đạt được trạng thái niết bàn hoặc giác ngộ. Đây là mục tiêu cho tất cả các Phật tử. Đây là những khác nhau từ các điều răn Kitô giáo; chúng không phải là các quy tắc từ Thiên Chúa, nhưng đây là các cam kết

Làm thế nào để thực hành Phật giáo cho một cuộc sống chánh niệm, an lạc và hạnh phúc

Phật giáo là một tôn giáo không giống bất kỳ tôn giáo nào khác, dạy ít hơn về tầm quan trọng của các vị thần và luật lệ tâm linh, và nhiều hơn về một lối sống có thể thay đổi chúng ta. 1) Làm việc để chấm dứt sự đau khổ của người khác

Một số nét cơ bản về Phật giáo

Phật giáo là một truyền thống tâm linh tập trung vào sự phát triển tâm linh cá nhân và đạt được một cái nhìn sâu sắc sâu sắc về bản chất thực sự của cuộc sống. Có khoảng 376 triệu người tin vào đạo Phật trên toàn thế giới. Những người theo đạo Phật tìm