Home / Phật học ứng dụng

Phật học ứng dụng

Câu chuyện người đàn ông bỏ việc để xuất gia, mang phật giáo và thiền vào các trại giam

Tỳ Kheo Thích Thiện Tâm

Ông Hồng Đệ, thế danh của Tỳ Kheo Thích Thiện Tâm vốn gốc là người Sài Gòn, sinh ra trong thời thế loạn lạc, khó khăn nên hai anh em ông quyết định vượt biên để đến Mỹ vào năm 1982, khi đó ông mới tròn 18 tuổi. Sau khi …

Read More »

Ý nghĩa của lời Phật dạy “Thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa”

tu tại gia

Mọi người vẫn thường truyền miệng nhau câu dạy của Phật “Thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa”, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được đúng và sâu xa ý ngĩa của Phật ẩn sâu trong đó. Muốn Hiểu, Hướng và Tôn trọng …

Read More »