Home / blog (page 2)

blog

Bạn có tin vào địa ngục hay không?

Bạn luôn tư hỏi bản thân rằng địa ngục có tồn tại hay không? Và bạn nên hiểu rằng những người bình thường sẽ không thể thấy được địa ngục, chỉ có Đức Phật mới có thể thấy được địa ngục. Và trong kinh của Đạo Phật luôn nói tới …

Read More »

Khái niệm về Phật Học Ứng Dụng

Giới thiệu “Phật Học Ứng Dụng” là sự áp dụng Đạo pháp trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đây là một khái niệm khá rộng bao hàm nhiều khía cạnh thiết yếu của cuộc sống như là khía cạnh thể chất, tinh thần, xã hội và tâm linh …

Read More »

Đạo Phật phải chăng là một tôn giáo?

Tiếp thu nền văn hóa của mỗi một quốc gia nơi mà nó đã đi qua, Đạo Phật đã phát triển rộng rãi trên khắp thế giới cùng với những lời răn dạy mang nhiều ý nghĩa. Mỗi lời răn dạy đều nhấn mạnh về sự tồn tại có giới …

Read More »