Home / blog

blog

Để cuộc sống cân bằng và bình yên

1. Luôn sắp xếp mọi thứ gọn gàng Trong thế giới chúng ta đang sống, nơi mà việc mua bán còn dễ dàng hơn cả việc đi bộ, thật không dễ dàng gì để giữ cho ngôi nhà của chúng ta được gọn gang và ngăn nắp. Khi bạn cố …

Read More »

Bạn có tin vào địa ngục hay không?

Bạn luôn tư hỏi bản thân rằng địa ngục có tồn tại hay không? Và bạn nên hiểu rằng những người bình thường sẽ không thể thấy được địa ngục, chỉ có Đức Phật mới có thể thấy được địa ngục. Và trong kinh của Đạo Phật luôn nói tới …

Read More »

Khái niệm về Phật Học Ứng Dụng

Giới thiệu “Phật Học Ứng Dụng” là sự áp dụng Đạo pháp trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đây là một khái niệm khá rộng bao hàm nhiều khía cạnh thiết yếu của cuộc sống như là khía cạnh thể chất, tinh thần, xã hội và tâm linh …

Read More »