Home / 2017 / June

Monthly Archives: June 2017

Ý nghĩa của việc ăn chay theo Phật giáo

Theo quan niệm phổ thông của Phật tử Đại thừa Việt Nam, ăn chay là hình thức ăn thanh đạm, không ăn thịt cá và không sử dụng các gia vị hôi nồng. Đây là cách giúp con người có sự thanh tịnh, tránh được những bệnh tật hàng ngày. …

Read More »

Đạo Phật với dân tộc Việt Nam

Đất nước ta đang trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nếp sống của người dân Việt Nam đang ngày càng thay đổi và thích ứng với nhu cầu đi lên của xã hội, song song với đó là nền Phật Giáo nước nhà cũng đang ngày càng phát …

Read More »