Home / 2016 / September

Monthly Archives: September 2016

Khái niệm về Phật Học Ứng Dụng

Giới thiệu “Phật Học Ứng Dụng” là sự áp dụng Đạo pháp trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đây là một khái niệm khá rộng bao hàm nhiều khía cạnh thiết yếu của cuộc sống như là khía cạnh thể chất, tinh thần, xã hội và tâm linh …

Read More »