Home / 2016 / August

Monthly Archives: August 2016

Đạo Phật phải chăng là một tôn giáo?

Tiếp thu nền văn hóa của mỗi một quốc gia nơi mà nó đã đi qua, Đạo Phật đã phát triển rộng rãi trên khắp thế giới cùng với những lời răn dạy mang nhiều ý nghĩa. Mỗi lời răn dạy đều nhấn mạnh về sự tồn tại có giới …

Read More »